Racing Meeting Reminder

下一次賽事將於28/01/2018(星期日) 舉行!
21/05/2017(日) 日馬賽事
10場 首場開跑-1:00pm

場地資訊:

沙田 混合賽道 草地 - C+3 賽道/全天候賽道
度地儀指數: 2.72 [更新時間-12:00pm]
硬度計指數: 9.38 [更新時間-12:00pm]

彩池資訊:


以下多寶累積,將撥歸 28/01/2018(日) 賽事:
三T多寶累積 $3,736,370 
六寶獎多寶累積 無 
第二口孖T多寶累積$583,154 

更易事項 :

本地賽事  
12 號馬 盛勢 將改負 108 磅。 (21/05 12:27)

提醒你:

騎師王
停賽騎師 史卓豐,李寶利,鄭雨滇
即將停賽騎師
  巴度(13/01 - 17/01停賽,18/01復出)
沈拿(31/01 - 04/02停賽,05/02復出)
柏寶(25/10 - 29/10停賽,30/10復出)
柏寶(07/02 - 10/02停賽,11/02復出)
麥偉利(17/07 - 26/07停賽,27/07復出)
史卓豐(23/10 - 01/11停賽,02/11復出)
史卓豐(13/12 - 17/12停賽,18/12復出)
史卓豐(23/12 - 27/12停賽,28/12復出)
史卓豐(31/01 - 04/02停賽,05/02復出)
韋紀力(28/01 - 31/01停賽,01/02復出)
何澤堯(20/12 - 23/12停賽,24/12復出)
韋達(07/06 - 11/06停賽,12/06復出)
韋達(07/02 - 10/02停賽,11/02復出)
柏列特(13/12 - 17/12停賽,18/12復出)
巫斯義(11/12 - 17/12停賽,18/12復出)
巫顯東(24/05 - 28/05停賽,29/05復出)
巫顯東(25/06 - 28/06停賽,29/06復出)
巫顯東(12/07 - 16/07停賽,17/07復出)
巫顯東(07/09 - 13/09停賽,14/09復出)
巫顯東(01/01 - 07/01停賽,08/01復出)
巫顯東(28/01 - 31/01停賽,01/02復出)
高俊誠(11/12 - 20/12停賽,21/12復出)
莫雷拉(11/10 - 14/10停賽,15/10復出)
莫雷拉(23/10 - 31/10停賽,01/11復出)
莫雷拉(20/12 - 23/12停賽,24/12復出)
莫雷拉(13/01 - 17/01停賽,18/01復出)
梁家俊(27/12 - 01/01停賽,02/01復出)
梁家俊(13/01 - 17/01停賽,18/01復出)
蔣嘉琦(28/05 - 04/06停賽,05/06復出)
蔣嘉琦(07/06 - 01/07停賽,02/07復出)
田泰安(11/06 - 14/06停賽,15/06復出)
田泰安(25/10 - 29/10停賽,30/10復出)
田泰安(15/11 - 22/11停賽,23/11復出)
田泰安(10/12 - 13/12停賽,14/12復出)
潘明輝(04/06 - 04/06停賽,05/06復出)
潘明輝(09/07 - 12/07停賽,13/07復出)
潘明輝(20/09 - 24/09停賽,25/09復出)
潘明輝(05/11 - 08/11停賽,09/11復出)
潘明輝(06/12 - 10/12停賽,11/12復出)
潘明輝(07/01 - 10/01停賽,11/01復出)
楊明綸(24/05 - 28/05停賽,29/05復出)
郭能(29/10 - 01/11停賽,02/11復出)
郭能(13/12 - 17/12停賽,18/12復出)
羅理雅(01/11 - 05/11停賽,06/11復出)
羅理雅(13/01 - 17/01停賽,18/01復出)
杜利萊(14/06 - 18/06停賽,19/06復出)
杜利萊(12/07 - 16/07停賽,17/07復出)
杜利萊(24/09 - 27/09停賽,28/09復出)
杜利萊(08/11 - 11/11停賽,12/11復出)
布達德(31/01 - 04/02停賽,05/02復出)
祈普敦(13/09 - 16/09停賽,17/09復出)
祈普敦(18/10 - 22/10停賽,23/10復出)
貝湯美(08/11 - 11/11停賽,12/11復出)
貝湯美(13/12 - 17/12停賽,18/12復出)
李寶利(14/10 - 18/10停賽,19/10復出)
賴維銘(01/07 - 09/07停賽,10/07復出)
賴維銘(05/11 - 08/11停賽,09/11復出)
賴維銘(26/11 - 29/11停賽,30/11復出)
潘頓(28/05 - 31/05停賽,01/06復出)
潘頓(08/11 - 11/11停賽,12/11復出)